Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Är du intresserad av din lunghälsa?

Det är vi också! På AstraZeneca arbetar vi dedikerat för att främja lunghälsa och upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Tidig upptäckt av sjukdomar och tidiga insatser är viktiga för ett upprätthålla god lunghälsa över tid.

Gör Lungkollen symtomtestet nu och ta hand om dina lungor!

Lungkollen symtomtest

Det här är ett symtomtest för dig som vill undersöka din lunghälsa.

 
  • 9 ja/nej-frågor om symtom som kan vara relaterade till lungsjukdom.
  • Skriv ut dina svar och spara formuläret som PDF.
  • Ingen registrering av e-post

Observera att om du är akut sjuk ska du kontakta sjukvården, till exempel 1177, för råd.

Observera att om du är akut sjuk ska du kontakta sjukvården, till exempel 1177, för råd.

Lungkollen är inte ett diagnosverktyg och ersätter inte ett utlåtande från en läkare, utan syftar till att öka medvetenheten om lungsjukdomar. Många lungsjukdomar ger ofta otydliga symtom i början. Innehållet i webbtestet är framtaget i samarbete med Michael Bergqvist, adjungerad professor, överläkare inom onkologi samt Per Rönmark, specialist i allmänmedicin.
SE-14067-06-23-ONC.

Har du en ihållande, ny eller förändrad hosta?

Hosta är vanligt och kan bero på många olika saker. Hosta är en skyddsreflex och startar om något irriterar slemhinnorna i luftvägarna. En hosta som ändrar karaktär och blir alltmer irriterande eller som upplevs som en ”långdragen förkylning” bör alltid undersökas av läkare.

Ja
Nej

Upplever du en ökad slemproduktion från luftvägarna?

Om du upplever en ökad slemproduktion så kan detta bero på att du vistas i torra och dammiga lokaler men det kan även bero på luftvägsinfektioner. Det är bra om du kontaktar din vårdcentral och ber om en undersökning för att klargöra orsaken.

Ja
Nej

Upplever du pipande/väsande andning?

Väsande/pipande ljud uppstår vanligtvis när luftrören drar sig samman och luftflödet begränsas. Det kan bero på astma, KOL eller luftvägsinfektioner. Det kan även bero på andra hjärt- eller lungsjukdomar. Om du upplever detta symtom ska du ta kontakt med sjukvården för fortsatt utredning.

Ja
Nej

Har du ofta luftvägsinfektioner eller inte blivit helt bra efter en luftvägsinfektion?

Har du upprepade/långvariga luftvägsbesvär bör du kontakta sjukvården. Uppsök genast sjukvård om du har problem med att andas, har hög feber och om ditt allmäntillstånd förvärras. Om du har återkommande infektioner kan detta indikera andra lungsjukdomar och bör utredas vidare, eventuellt vid en lungklinik.

Ja
Nej

Upplever du att du blir lättare andfådd?

Många tror att andfåddhet ofta beror på dålig kondition eller övervikt. Men om du blir andfådd vid lättare ansträngning eller vid vila kan det indikera hjärt- eller lungsjukdom och bör föranleda kontakt med sjukvården.

Ja
Nej

Utsätts du nu, eller har du tidigare utsatts för damm, gaser, radon eller asbest?

Inandning av damm, gaser, radon eller asbest utgör en hälsorisk. Våra luftvägar har skyddsmekanismer men vid långvarig exponering kan dessa mekanismer vara otillräckliga.

Ja
Nej

Röker du eller har du rökt?

Tobaksrökning ökar risken för flera sjukdomar, däribland flertalet cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, diabetes samt sjukdomar och infektioner i andningsorganen. Att sluta röka ger alltid hälsovinster och är alltid bra. Vården kan erbjuda stöd och hjälp till dig som vill sluta röka. Om du slutat röka – grattis! Du har gjort något jättebra för din hälsa, fortsätt vara rökfri.

Ja
Nej

Hostar du upp blod från luftvägarna?

Om du hostar upp blod kan det bero på en inflammation eller en infektion i luftträdet men detta symtom kan även förklaras av andra faktorer där cancer är en orsak som man måste utesluta genom undersökningar utförda av sjukvården.

Ja
Nej

Upplever du ihållande bröst- eller skuldersmärtor eller ofrivillig viktnedgång?

Du rekommenderas att kontakta vården för en utredning. Orsakerna kan vara varierande och inkludera allt ifrån sköldkörtelrubbningar till hjärt-lungsjukdom men även cancersjukdom är en diagnos som måste uteslutas.

Ja
Nej

Testet är nu avslutat.

Du svarade ja på 8 av 9 frågor.

De flesta webbläsare kan via skriv ut-funktionen spara dina svar som en PDF-fil om du saknar en skrivare. 

Vill du veta mer om astma, KOL eller lungcancer?

Läs gärna mer på våra andra webbsajter

Astma

För mer information om astma, besök
astma.com

Leva med KOL, äldre par står tillsammans och tittar ut genom fönster

KOL

Läs mer om KOL på
levamedkol.se

Lungcancer

Upptäck mer om lungcancer på
cancer.nu